Meld deg til Nyhetsbrevet

GrØnske

GrØnske - et folkehelseprosjekt for elever i videregående skole.

I prosjektet samarbeider Unge Kokker med Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Oikos Økologisk Norge og NTNU.

Vi startet dette prosjektet i 2015 og jobber videre nå i 2016 og 2017.

Unge Kokker er en interesseorganisasjon som jobber med å fremme sunne kostholdsvaner hos unge mennesker.

Vårt overordnede mål er helsefremmende skole,

- samt bidra til at ungdom spiser mer frukt og grønnsaker, økologisk og kortreist mat.

Hva kan vi tilby

- Folkehelsedag: Fagdag for rektor, administrasjon, fagleder, elevrådet - for hele skolen
- Bidra til å implementere Helsedirketoratets nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen. 
- Inspirerende og kreative matkurs for elever med profesjonelle kokker.
- Foredrag med aktuelle foredragsholdere fra NTNU, Oikos Økologisk Norge, Folkehelsekoordinator for tannhelse Lene Nydal, og Unge Kokker med Gita Aspen.
- Utvikle ny grønn meny i kantina
- Kurse Matambassadører, som gjennom skoleåret kan holde inspirerende Folkehelsekurs for andre elever.

Vi kan sette dette sammen og utvikle innholdet i samarbeide med rektor og skolens ledelse basert på skolens ønsker og behov. Det er ønskelig å ha fokus på elevmedvirkning og vi inviterer til å se på hvordan dette kan gjøres når vi jobber med med innhold og gjennomføring.

Skoler vi samarbeidet med i 2016 er Strinda Videregående skole, Skjetlein Videregående skole, Trondheim Katedralskole.

Prosjektet støttes i sin helhet av Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

 

© UngeKokker 2015 | Skriv e-post: info(at)ungekokker.no | TLF: 958 14 338