Meld deg til Nyhetsbrevet

2018: Gratis Fagdager for ansatte i fritidsklubb

Smart mat - nasjonalt kosthold og folkehelseprosjekt for ungdom på fritidsklubb

Unge Kokker, Ungdom og Fritid, Røde Kors og 4H Norge har gått sammen i et samarbeid rundt et nasjonalt løft på mat og folkehelse blant ungdom på deres fritidsarenaer. Prosjektet kalles Smart mat, og er støttet av Gjensidigestiftelsen. Prosjektets målsetning er å bidra til at ungdom reduserer inntak av sukker og salt, og øker inntak av frukt, bær, grove kornprodukter og fisk. Samt lære om viktigheten av reduksjon av matsvinn.
Matsentralen Norge og Matvett bidrar med kompetanse om matsvinn og overskuddsmat.

Dette er en del av utfordringen:

55% av 9-13 åringer spiser mer sukker enn anbefalt. 
85% av 9-13 åringer spiser mer mettet fett enn anbefalt. 
Hver fjerde 17 åring har fedme og overvekt.
(Tall hentet fra Helsedirektoratet)

Ungdom og Fritids klubbundersøkelse 2016/2017 viser at 93 % av fritidsklubbene i Norge har kjøkken og 84 % har mataktiviteter. Fritidsklubben er en viktig folkehelsearena, og her kan vi bidra med bevisstgjørende arbeid inn mot kosthold, mental og fysisk helse, samt miljø i sammenheng med forståelse av reduksjon av matsvinn.

Smart mat prosjektet ønsker å bidra til at ungdomsarbeidere får mer kunnskap rundt kosthold, og at det igangsettes mer aktiviteter med fokus på sunn mat på fritidsklubber i Norge. Prosjektet legger vekt på at metoden skal forankres hos ungdommene selv, og at ungdom skal kunne fungere som matambassadører for andre unge. Gjennom vårt nasjonale kostholdsprosjekt Smart mat så gir vi ungdomsarbeidere et kunnskapsløft når det gjelder sunn mat. Dette er en sektor som ofte havner mellom to stoler. Fritidsklubber har små matbudsjetter og har mange ungdommer på besøk hver kveld. Målet er at deltakerne tar med seg redskaper og kunnskap hjem til fritidsklubben om hvordan å lage billig og sunn mat sammen med ungdom. 

Vi arrangerer flere regionale fagdager i 2018 og i 2019. Det er gratis for ansatte på fritidsklubber å delta. Dagen gjennomføres i samarbeid med Matsentralen Norge.  Gjennom fagdagen lærer deltakerne om matglede, grunnleggende matkunnskap, hvor enkelt menyplanlegging er og hvorfor dette er viktig for fysisk og psykisk helse. Det sies at veien til hjertet går gjennom magen - og smaken er viktig. På fagdagen lærer du å lage smakfull mat med spennende vri. I tillegg vil du lære om behandling og oppbevaring av overskuddsmat, og hvordan dette vil være et tilskudd til matlaging i fritidsklubben.  De som gjennomfører fagdagen vil bli en såkalt matkompis, som vil kunne videreformidle kunnskapen, kunne lage sunn mat og spre matglede. I tillegg får du forståelse for hvordan du kan involvere ungdom i matlaging og formidle til medansatte, og du vil lett kunne gjennomføre kreative matverksteder. Dagen inneholder både teori og praktisk matlaging. De første fagdagene vil bli i slutten av april, en gjennomføring i Lørenskog og tre gjennomføringer i Moss.

Datoer 2018:
Lørenskog: 26 april
Moss: 27 & 28 april
Trøndelag: Dato kommer

Påmelding her

 

© UngeKokker 2015 | Skriv e-post: info(at)ungekokker.no | TLF: 958 14 338