Ledig stilling: Prosjektkoordinator

Jobbe med oss? Vi har nå en ledig stilling som prosjektkoordinator i prosjektet Måltidsglede og Gyldne øyeblikk

Om Unge kokker

Unge Kokker har elleve års erfaring i arbeidet med å bedre kunnskap om mat og folkehelse i hele Norge. Vi har som utgangspunkt at kunnskapsbasert matglede skal være et viktig virkemiddel i alt vårt arbeid. Vi har omfattende erfaring med kurs og foredrag for ulike målgrupper, og har nært samarbeid med kokker som har god faglige kompetanse på området sunn mat og folkehelse. 

Vi samarbeider med forskningsinstitusjoner knyttet til Norge Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, NTNU, dette gjelder særlig Regionalt senter for fedmeforskning ved universitetssykehuset St.Olav. Unge Kokker er også involvert i strategiarbeidet for innovasjon i Helse Midt-Norge. 

Stillingsbeskrivelse

Gjennom prosjektet Måltidsglede og gyldne øyeblikk skal Unge Kokker i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen avdeling Trøndelag skape en sosial møteplass for hjemmeboende personer med demens, samt pårørende av personer med demens, i ulike kommuner i Trøndelag. Over halvparten av Norges demensrammede tilbringer hverdagen i sitt eget hjem. Selv i en hverdag uten Covid-19, rapporterer gruppen i stor grad om opplevd ensomhet og isolasjon. Ved å tilby skreddersydde matlagingskurs med fokus på matglede og måltidsfellesskap, vil vi forebygge ensomhet, bidra til økt livskvalitet og være et lysglimt i hverdagen for målgruppen.

Unge Kokker har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. I forbindelse med kursene skal Unge Kokker utvikle innhold, lage kursmateriell, rekruttere frivillige og deltakere, gjennomføre kurs og opplæring av frivillige.

I tillegg har Unge Kokker behov for bistand i andre prosjekter hvor god digital kompetanse er essensielt, og erfaring med film, redigering og/eller sosiale medier en fordel.

Stillingen er ledig fra 15. august 2021 og har varighet til 15. juni 2022. Stillingen er finansiert av Helsedirektoratet. Vi søker derfor en initiativrik og selvstendig person i en 40% prosjektstilling med snarlig oppstart.

Arbeidsoppgaver

Koordinator har ansvar for å planlegge, gjennomføre, evaluere og rapportere på prosjektet, herunder arbeidsoppgaver som:

Vi søker deg som:

Det er et pluss om du:

Fortvil ikke om du ikke kan krysse av for alt, det viktigste er at du er lærevillig og trygg på bruk av PC og telefon som arbeidsverktøy.

Praktisk informasjon:

Hva vi tilbyr:

Søknad og CV sendes til mail@ungekokker.no

Ved spørsmål om stillingen kan henvendelser rettes til:   

Mathilde H. Prestbakmo, Prosjektleder Unge Kokker
Mail: mail@ungekokker.no
Tlf: 99427979