Smart mat – Folkehelse for alle (FFA)

Melhus kommune.

Våren og høsten 2021 har Unge Kokker gjennomført prosjektet, Smart mat – Folkehelse for alle (FFA), i bofellesskap for personer med utviklingshemming  i 7 kommuner i Trøndelag. I dette prosjektet har Unge Kokker bidratt med kompetanseheving for helsepersonell og styrket det systematiske ernæringsarbeid i tilrettelagte boliger. Totalt deltok over 100 personer på kurs, både ansatte og brukere. 

I FFA-prosjektet har UK utviklet spesielle kurs for helsepersonell. Over en prosjektperiode på 8-12 uker gjennomgikk de ansatte i bofellesskapene 3 webkurs, 2 arbeidsmøter over Zoom og 3 fysiske matlagingskurs, hvor to var sammen med brukerne. Spesielt de tilrettelagte matlagingskurs skapte stort engasjement og glede hos både de ansatte og brukere og førte til et sterkt ønske og videre behov for flere slike kurs.

Webkursene var i utgangspunktet tenkt å være fysiske teorikurs i hver bolig, men på grunn av smittesituasjonen i regionen valgte vi å gjøre disse kursene digitale. Presentasjoner av teorien ble spilt inn og lagt ut på Unge Kokkers kursportal, i tillegg til ulike ressurser, Kahoot og oppskriftshefte tilhørende prosjektet. Alle ressurser ble i tillegg lagt ut i en privat gruppe tilhørende prosjektet på Facebook. Her ble også nyheter og tips delt ukentlig under prosjektperioden og gruppen ga mulighet for erfaringsdeling og nettverksbygging for medlemmene. Denne lukkede facebookgruppen har vokst ganske mye det siste året, ettersom flere og flere helsearbeidere som ble kurset av UK har meldt seg inn. Facebookgruppen har stort potensial til å utvikle seg til et faglig nettverk til helsepersonell som jobber med personer med utviklingshemming og vil derfor bli videreført etter prosjektets avslutning.

Oppdal kommune.

Prosjektets evaluering etter kursene viser at deltakerne både har fått økt kunnskap og kompetanse. Det er spesielt gledelig at så mange av deltakerne nå benytter seg av både nasjonale kostholdsråd, tallerkenmodellen og nøkkelhullet ved veiledning av brukerne, ettersom det var få som brukte disse verktøyene før oppstart av kurspakken. Bofellesskapene har fått økt fokus på kosthold og ernæring og evalueringen viser at ernæringsarbeidet har blitt mer systematisk, både gjennom arbeid med handlingsplan, inklusjon i avdelingsmøter og praktiske ernæringsrettede tiltak i hverdagen.

Basert på dette prosjektet har Unge kokker også gjennomført et helsefremmende og pandemirettet forskningsprosjekt HEL-KOST Covid og på grunn av viktigheten og behovet for å heve ernærings- og veiledningskompetansen av helsepersonell som jobber med personer med utviklingshemming, jobbes det nå med videreutvikling av prosjektet.