Teori del 2

Velkommen til teori del 2. Nå skal dere være godt i gang med kurset og ernæringsarbeidet i boligen/kommunen hvor du jobber. I denne delen av kurset skal vi snakke om noen vanlige ernæringsutfordringer, samt selvbestemmelse og retten til god helse. Teori del 2 består av fire videoer og du bør beregne minst 60 minutter.