Motivasjon og veiledning

I denne videoen skal vi snakke om motivasjon og veiledning. Vi anbefaler at denne kortfilmen sees i sammenheng med filmen som handler om selvbestemmelse og nudging.