Matambassadørene kommer!

Ung til ung om folkehelse.

I Unge Kokker har bestemt oss for å snu opp ned på tradisjonell måte å holde kurs på. Vi kurser ungdom til å holde kurs for andre ungdommer.Hva er en Matambassadør? Dette spørsmålet lot vi ungdommene selv svare på. De vil at matambassadører skal være personer som inspirerer og lærer dem om helse, livsstil og hvordan de tar bevisste valg i kostholdet sitt. Matambassadørene vet at matlaging skal være gøy – og kreativt. Det sørger de også for at det blir, enten de holder matkurs for sine venner på klubbhuset eller hjemme. 

Vil du bli matambassadør? Send spørsmål og påmelding til Gita (a) ungekokker.no eller ring 95814338

Utdypende infomasjon

Unge Kokker snur opp ned på tradisjonell læringsprosess og kurser ungdommer i enkle Folkehelsebegrep med smoothies, supper og wraps som praktisk verktøy.  

Det er allmennkunnskap at fornuftig kosthold og god helse og konsentrasjon henger sammen. Barnevekststudien 2008-2012 viser at gjennomsnittlig hver 6. 3. klassing er overvektig. Barnehelserapporten publisert i 2016 av Folkehelseinstituttet viser at hver 4. 17 åring har fedme.  

Helsedirektoratet er også tydlige i sine anbefalinger og hos ungdom er det ingen tvil om at forvirringen er stor. Det som følge av horder av internett-guruer som påberope seg sannheten om hva som best og sunnest og spise. Matforvirring er et faktum både i den ene og andre retningen. Det er også mange som sliter med overfokus på mat og kombinert med trening utvikles spiseforstyrrelser lett. 

Linjen er fornuftig og kunnskapsbasert, og som Matambassadør vil ungdommene lære et verdigrunnlag som er fornuftig, lettfattelig og overførbart til eget kosthold og enkelt å formidle til andre unge.  Målet med kurset «Matambassadør Ung til ung» er at ungdom på en lettfattelig måte lærer om enkle kunnskapsbaserte folkehelseprinsipper. Disse lærer de bort til andre ungdommer i klubben i eget nærmiljø. 

Klubbmedarbeider/trenere/foreldregruppen involveres i planlegging og gjennomføring og kursene fra ambassadørene er en del av klubbens eget tilbud av og for egne ungdommer. Kunnskapen overføres lett i møte med hverdagen om det er hjemme, på skolen eller på fritid. Holdningskapende arbeid er en del av kurset. 

Matambassadørenes pensum utarbeides i samarbeid med Trondheim kommune og klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen, fysisoterapaut og psykolog. Helsedirektoratets kostråd sammen med ulike læreplanmål er grunnlaget vårt. Pedagoger bidrar også inn i utviklingen.  

Referanser: 

https://fhi.no/studier/barnevekststudien/funn/barnevekststudien-2008-12/

https://www.fhi.no/nettpub/barnehelserapporten/helse-og-levevaner/utvikling-av-overvekt-og-fedme-blan/