Personer med demens: Måltidsglede og gylne øyeblikk

Kort oppsummering av prosjektet
Prosjektet er et samarbeid mellom Unge kokker og Nasjonalforeningen for folkehelsen avdeling Trøndelag. Vi ønsker å skape en sosial møteplass for hjemmeboende personer med demens, samt pårørende av personer med demens, i ulike kommuner i Trøndelag.

Ved å tilby skreddersydde matlagingskurs med fokus på matglede og måltidsfellesskap, vil vi
forebygge ensomhet, bidra til økt livskvalitet og være et lysglimt i hverdagen for målgruppen.

Kort om bakgrunn og formål med prosjektet
Over halvparten av Norges demensrammede tilbringer hverdagen i sitt eget hjem. Selv i en hverdag uten Covid-19, rapporterer gruppen i stor grad om opplevd ensomhet og isolasjon.

I Kvalitetsreformen for eldre løftes måltidsfelleskap fram som en viktig prioritering.
Hjemmeboende personer med demens og pårørende har hatt en ekstra tøff tid under pandemien, med nedstengte dagtilbud og aktivitetstilbud. Formålet med prosjektet er derfor å skape en møteplass hvor mat og måltidsglede er i fokus.

Prosjektet støttes i sin helhet av Helsedirektoratet