2017: Fagdag for kantineansatte

Dagen er et samarbeid mellom Unge Kokker og Sør-Trøndelag fylkeskommune 2017.

Tirsdag 15.august kl.08.30-1600. Strinda videregående skole

En stor del av ungdommers hverdagsmat spises i skoletiden. Derfor er det spesielt viktig at skolemåltidet er sunt og fristende, for å fremme helse og forebygge sykdom. Men skolemåltidet er viktig for mer enn å dekke behovet for energi og næringsstoffer. Skolemåltidet er en unik arena for å styrke trivsel og sosialt miljø på skolen – og gi rom for matglede.

I Utfordringsdokumentet til Sør-Trøndelag fylkeskommune er det vedtatt at Riktig ernæring er viktig for elevenes helse, konsentrasjon og evne til å lære. Skolen må bidra til at elevene får god kunnskap om kosthold, og sikre at elevene har tilgang til sunn mat i skoletiden.

Vi ønsker å invitere til en fagdag som både skal gi praktisk inspirasjon, men som også gir faglig påfyll og rom for nettverksdialog.

Målgruppe: kantineansatte og skoleledelse i de videregående skolene i Sør-Trøndelag.

Formål med dagen: er å inspirere, kunnskap og etablere et nettverk.

Program

Deltagelse: Kursdagen er gratis for kantineansatte i de videregående skolene og ledelsen ved skolene. Deltagelse avklares med rektor.

Påmeldingsfrist: torsdag 10. august

Nyttige lenker:

http://mhfa.no/mat-og-maltider-i-skolen/

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/skole-og-sfo-mat-maltider-mat-og-helse-faget#opplegg-for-kantinekurs