Skolemåltidet i Trøndelag

Unge Kokker er en del av kompetansegruppen for skolemåltidet i Trøndelag. Denne kompetansegruppen er etablert av Fylkesmannen og arbeidet på går kontinuerlig.
Til kommunene som har mottatt midler fra Fylkeskommunen til skolemåltidsprosjekt så kan vi bidra med kompetanse som:
– Logistikk
– Elevmedvirkning – elever er viktig ressurser i forbindelse med plalegging, gjennomføring og videreføring av skolemåltid
– Planlegging
– Matfaglig kompetanse

Bildet krediteres: Unn Karin Olsen