Digimat – Samarbeidsprosjekt med Mental Helse Ungdom

Under koronapandemien har det skjedd en drastisk økning i forekomst av uheldige kostholdsvaner, ensomhet og psykisk uhelse, spesielt blant unge voksne. Unge Kokker inngår nå et samarbeid med Mental Helse Ungdom for å ta tak i dette!

Kosthold og psykisk helse

Det er liten tvil om at kosthold og psykisk helse henger tett sammen. Dette skyldes både at kosthold påvirker psykiske plager, men også at psykiske plager kan påvirke hva man spiser i negativ retning. Under koronapandemien har det skjedd en del uheldige endringer i befolkningens livsstil. Så mange som 1 av 4 i aldersgruppen 18-24 år mener de spiser mindre sunt nå enn før korona og 34% har gått opp i vekt. Dette er svært uheldig med tanke på at kosthold henger tett sammen med psykisk helse, i tillegg til fysisk helse, prestasjon på skolen/jobb, trivsel og livskvalitet.

Digimat

Unge Kokker og Mental Helse Ungdom skal nå inngå et samarbeid om prosjektet Digimat. Organisasjonene skal sammen utvikle et tilbud spesielt tilpasset unge voksne med psykiske helseplager: et digitalt matlagingskurs.

Forskning viser en tydelig sammenheng mellom matlagingsferdigheter og sunne spisevaner. Det er tydelig at teoretisk kunnskap ikke er nok til å endre atferd. De viktigste barrierene for å lage sunn mat er en hektisk hverdag, manglende motivasjon, høye kostnader, manglende ferdigheter og lav mestringstro. Gjennom matlagingskursene med fokus på enkel, sunn og billig mat er det mulig å jobbe med mange av disse barrierene. Vi vil gjøre kjøkkenet om til en arena for mestring! Kurset vil foregå over åtte uker på møteplattformen Zoom. Det vil samtidig produseres korte matlagingsvideoer som deltakerne kan se på i ettertid, og som også vil gjøres tilgjengelig for allmennheten. Alle deltakerne vil få tilsendt alle nødvendige matvarer hjem til seg – enklere blir det ikke. 

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om prosjektet? Kontakt Mathilde fra Unge Kokker eller Susanne fra MHU:

Susanne Nesse
Prosjektkoordinator Mental Helse Ungdom
Tlf: 94147228
Mail: susanne.nesse@mhu.no

Mathilde H. Prestbakmo
Prosjektleder Unge Kokker
Tlf: 99427979
Mail: kontakt@ungekokker.no