Vi søker freelancer med digital kompetanse

Om Unge kokker kurs og kompetansesenter

Unge Kokker kurs og kompetansesenter har 11 års erfaring i arbeidet med å bedre kunnskap om mat og folkehelse i hele Norge. Vi har som utgangspunkt at kunnskapsbasert matglede skal være et viktig virkemiddel i alt vårt arbeid. Vi har omfattende erfaring med kurs og foredrag for ulike målgrupper, og har nært samarbeid med kokker som har god faglige kompetanse på området sunn mat og folkehelse. 


Unge Kokker kurs og kompetansesenter søker nå etter freelancere som kan bidra med utvikling av digitalt kursmateriell i form av video, bilde og digitale kurs m.m.

Stillingen er timebasert/freelance. Arbeidsmengde vil variere.

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

Vi samarbeider med forskningsinstitusjoner knyttet til Norge Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, NTNU, dette gjelder særlig Regionalt senter for fedmeforskning ved universitetssykehuset St.Olav. Unge Kokker er også involvert i strategiarbeidet for innovasjon i Helse Midt-Norge. 

Stillingsbeskrivelse

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

Vi søker deg som:

Praktisk informasjon:

Arbeidet gjøres fra hjemmekontor med egne digitale verktøy.

Frist for å sende inn søknad er 5.november 2021

Søknad og CV sendes til mail@ungekokker.no

Hva vi tilbyr:

Lønn etter avtale.

Fleksibel arbeidstidsordning.

Trivelige og engasjerte kolleger!

Ved spørsmål om stillingen kan henvendelser rettes til:

Mathilde H. Prestbakmo, Prosjektleder Unge Kokker
Mail: mail@ungekokker.no
Tlf: 99427979