Skolemat rapport

Stadsbygd skole: Elever bidrar som ambassadører og lager mat for medelever

Unge kokker sammen med Geitmyra matkultursenter for barn og Folkehelseinstituttet har i 20219/2020 gjennomført et spennende skolemåltidsprosjekt. 5 forskjellige skoler var involvert i prosjektet. 2 i Trøndelag og 3 i Oslo. Vi prøvde ut om det er praktisk mulig å kunne tilby et varmt grytemåltid ved bruk av skolenes eksisterende fasiliteter. 

Folkehelseinstituttet har nå publisert en rapporten om skolemat prosjektet. (link til rapporten). Se også artikkel fra Forskning.no om rapporten.

FHI konkluderer i denne rapporten at det er mulig, men på lang sikt vil det kreve flere ressurser, som en ernæringsfaglig og i matlaging kompetent voksen person, for å kunne tilby et varmt måltid til alle elever. Elevene selv var positive til å få gratis mat på skolen, men det var en utfordring å få alle til å smake og spise opp maten.

Rapporten gjør også synlig at det var stor forskjell mellom skolene i forhold til hvilke av de utprøvde rettene ble likt av elevene. Dessuten bidro disse måltidene til økt sosialt samvær, noe elevene likte godt.

Røros kommune: Vi digger skolemat!!!

Vi tenker derfor at det vil være en stor fordel for alle skolene å ta i bruk Matambassadørmetoden, et medvirkningsprinsipp som ble utviklet av ungdom for ungdom, som vi i Unge kokker benytter oss av i all kursvirksomhet. Kursene våre er basert på unges perspektiver om hvilken type mat de ønsker å lære seg å lage og hvordan dette best kan læres bort til andre barn og unge. Ungdommen har selv definert hva en matambassadør er, og hvilke oppgaver en matambassadør skal ha.

Det er viktig å inkludere ungdommene i folkehelseprosjekter og la dem medvirke i prosessene. Dette har vist seg å være svært effektivt når barn og ungdom lærer og blir inspirert av unge matambassadører og dette vil bidrar matglede og til aksept og ansvarsfølelse hos ungdommene for sin egen kropp og klode. I tillegg vil metoden gjøre det enklere for skolene å finne de rettene som akkurat sine elever er glad. Husk at sunn mat er først sunn når den blir spist! Og det blir spist mer mat i et godt sosialt fellesskap. 

Vi kan tilbyr foredrag og workshops tilknyttet vår matambassadør metode, kartlegging, planlegging workshop, samt gjennomføring av skolemåltidet.. Tar gjerne kontakt på mail eller telefon om dere har noen spørsmål.

Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

Stadsbygd skole
Stadsbygd skole