«Måltidsglede og gylne øyeblikk» for personer med demens og pårørende

Måltidsglede-samling ved Tegnspråklig frivilligsentral i Trondheim.

Unge kokker og Nasjonalforeningen for folkehelsen avd. Trøndelag har siden 2021 samarbeidet om prosjektet, “Måltidsglede og gylne øyeblikk”. Prosjektet er rettet mot hjemmeboende personer med demens og pårørende og er støttet i sin helhet av Helsedirektoratet og inngår i statsbudsjettet under Demensplan 2025. Formålet med prosjektet er å skape et treffpunkt hvor personer med demens, pårørende og frivillige kan møtes, lage enkel mat sammen og dele et hyggelig måltid med tid til de gode samtalene rundt matbordet. Vi gjennomfører i disse dager Måltidsglede-piloter i flere kommuner rundt om i landet. 

Aktivitetstilbud for personer med demens

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens. Over halvparten av disse tilbringer hverdagen i sitt eget hjem og har behov for tilbud utenfor hjemmet som holder dem i aktivitet. I Kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, løftes måltidsfelleskap fram som en viktig prioritering. Måltidsglede-prosjektet ble startet med bakgrunn i at det er behov for enkle, lystbetonte aktivitetstilbud for personer med demens – med fokus på mestring og sosialisering. På Måltidsglede-samlingene bidrar personer med demens der de kan og oppgavene fordeles etter lyst og evne – noen blir f.eks. med på enkel matlaging under veiledning, andre dekker bord, legger opp mat til servering osv. For andre kan det være nok å være til stede, prate med andre og delta i et felles måltid. 

Opplæring av frivillige i alle aldersgrupper

Takket være fantastisk innsats fra demensforeninger og frivilligsentraler, er Unge kokker og Nasjonalforeningen for folkehelsen godt i gang med gjennomføring av Måltidsglede-prosjektet – tross utsettelser pga. Covid-19-restriksjoner. Gjennom prosjektet får frivillige opplæring i grunnleggende teori om demens og ernæring og praktisk opplæring i matlaging fra oss i Unge kokker. Opplæringen forbereder de frivillige på møtet med målgruppene, så de selv kan videreføre Måltidsglede-samlinger i eget lokallag eller ved frivilligsentralen etter endt kurs. I dette prosjektet har vi fått med oss frivillige i alle aldersgrupper – fra videregående-elever til pensjonister. Vi har også vært så heldige å få med Tegnspråklig frivilligsentral i Trondheim, og vi har lært mye om hvordan vi også kan gjennomføre kurs for døve og hørselshemmede via tolk.

Treffpunkt for pårørende 

Gjennom prosjektet ønsker Unge kokker og Nasjonalforeningen for folkehelsen å bidra til å støtte pårørende av personer med demens og skape en sosial møteplass, hvor man kan møte mennesker i samme livssituasjon. Tilbakemeldinger fra pårørende til nå har vært at samlingene har vært viktige for dem nettopp når det kommer til å møte andre som går gjennom det samme og å kunne snakke åpent om utfordringer – samtidig som stemningen er lett og man samles om en felles aktivitet og praktisk samarbeid. Humor, nysgjerrighet, det å lære noe nytt og matglede har vært viktige stikkord på disse samlingene. 

Måltidet som sosial arena

Måltidet har en viktig rolle i våre sosiale liv, kultur og tradisjoner – noe mange kanskje har merket spesielt godt under Covid-19-pandemien, hvor vi mistet muligheten til å møtes på denne måten. Det å dekke et langbord og møtes over et godt måltid bringer gjerne frem både gode samtaler, følelser og minner. Vi håper at Måltidsglede-prosjektet vil bidra til mye måltidsglede og mange gylne øyeblikk for både personer med demens, pårørende og frivillige denne våren og gleder oss til fortsettelsen!

Vi har fortsatt mulighet til å gjennomføre flere piloter ved Nasjonalforeningens lokallag eller frivilligsentraler før prosjektslutt i august. Ønsker du å høre mer om prosjektet? Ta kontakt med oss på kontakt@ungekokker.no