Smart mat – Folkehelse for alle 2022/23

Smart mat – Folkehelse for alle er et folkehelseprosjekt hvor vi samarbeider med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO Trøndelag).

Nå er vi i gang med oppstart av et nytt og spennende folkehelseprosjekt vi nylig fikk tildelt støtte til fra Stiftelsen Dam. Målet med prosjektet er å utvikle og gjennomføre gratis praktiske og digitale matlagingskurs og helsefremmende foredrag, som er skreddersydd og tilpasset FFOs medlemsorganisasjoner. Det betyr at deres medlemmer får mulighet til å få økt kunnskap om helse, kosthold og ernæring. Kursdeltakerne vil lære hvordan man lager god, enkel og sunn mat fra bunnen av og oppleve matglede sammen med andre. 

I forbindelse med oppstart av prosjektet og for å få tilpasset matgledekurs og foredrag, inviteres nå alle medlemmer av FFOs 84 medlemsorganisasjoner i Trøndelag til å gjennomføre en spørreundersøkelse om hvilke behov, utfordringer og ønsker de har når det kommer til helse, kosthold og ernæring. 

Bakgrunn for prosjektet:

Personer med funksjonsnedsettelser og kronisk syke har vært hardt rammet av smitteverntiltak og smittefare de siste to år under Covid-19 pandemi, og det er fortsatt utfordrende for mange – selv etter gjenåpning av samfunnet. De negative konsekvensene har vist seg blant annet gjennom mangel på tilbud som har ført til forverret sykdom, dårligere funksjonsnivå og mer smerter for svært mange. Det har ført til en betydelig økning i psykiske problemer forårsaket blant annet av isolasjon, frykt for smitte og fravær av tjenester som er nødvendige for å få hverdagen til å gå rundt. Mange har mistet treningstilbudet og har vært mindre fysisk aktive. Unge Kokker og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag har sett behov for folkehelsetiltak rettet mot denne målgruppen og inngått samarbeid gjennom dette prosjektet.

Hovedmålet

Hovedmålet med prosjektet er å tilby et folkehelsetiltak rettet mot personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, som stimulerer til felles aktivitet, deltakelse og relasjonsbygging – samtidig som deltakerne får økt kunnskap om en sunn livsstil. For flere typer diagnoser vil et sunt og tilrettelagt kosthold kunne redusere symptomer, hindre forverring og i noen tilfeller være behandlingsformen med størst effekt.

Det skal vi gjøre

I dette prosjektet skal Unge Kokker utvikle og tilby FFO Trøndelags medlemmer en gratis “Matglede”-pakke med fysiske Matglede-kurs, digitale foredrag og digitale matkurs som vil bli skreddersydd og tilpasset FFO Trøndelags medlemmer. På matglede-kursene vil deltakerne få praktisk kunnskap og erfaring i å lage sunn mat fra bunnen av og deretter nyte et hyggelig måltid i felleskap. De digitale foredragene og digitale matkursene vil inkludere temaer som grunnleggende ernæring basert på Helsedirektoratets kostholdsråd, fysisk aktivitet, hverdagsaktiviteter, søvn og psykisk helse.