Folkehelseuka 2022: Helse hele livet og samarbeid for bedre folkehelse

Denne uka markerer vi Folkehelseuka 2022! European Public Health Week (EUPHW) har som mål å øke bevisstheten rundt folkehelse og fremme samarbeid innen folkehelse i Europa. Temaet i år er «Helse gjennom hele livet». 

I den forbindelse ønsker vi i Unge Kokker å belyse viktige samarbeidsformer i vårt folkehelse-arbeid. Gjennom våre prosjekter samler vi forskning, kunnskap og engasjement – og gjennomfører det vi kaller folkehelse i praksis!

Unge Kokker + Helsedirektoratet

All kunnskap og praksis på våre kurs og foredrag baserer seg på de offentlige kostholdsrådene og råd om fysisk aktivitet fra Helsedirektoratet. Sammenhengen mellom kosthold og helse er kompleks, og det gjøres stadig nye funn. Rådene fra Helsedirektoratet forsøker så langt som mulig å presentere en oppsummering av all tilgjengelig forskning på området. Arbeidet bak Helsedirektoratets kostholdsråd er omfattende og er basert på rapporten ‘Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer’. I rapporten beskrives både metoden og det vitenskapelige grunnlaget bak disse rådene. 

Unge Kokker + FNs bærekraftsmål

Unge Kokker ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid for barn og unge. I år fokuserer vi spesielt på matsvinn gjennom prosjektet, «Redd smart mat». Her vil barn og ungdom lære hvordan de kan ta bedre vare på matressursene på jorda og lage mat som er bærekraftig både for kropp og klode. Redd smart mat-prosjektet er direkte knyttet til FNs bærekraftsmål om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre og halvere matsvinn per innbygger innen 2030. FNs siste klimarapport konkluderer blant annet med at reduksjon av matsvinn er et av de viktigste klimatiltakene. 

Unge Kokker + fritid

I Unge Kokker er vi spesielt opptatt av å bidra til å gi barn og ungdom tilgang på fritidsaktiviteter som fremmer god helse. Vi samarbeider med mange spennende organisasjoner og vil spesielt trekke frem vårt gode samarbeid med organisasjonen 4H. Formålet til 4H er å utvikle aktive og samfunnsengasjerte ungdommer med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet. 4H bygger på en idé om å lære om samspill i naturen. Les mer om 4H her.

Unge Kokker + psykisk helse 

Psykisk helse er et viktig område i flere av prosjektene til Unge Kokker. Spesielt fokuserer vi på felles aktivitet, inkludering og å forebygge utenforskap. Gjennom vårt samarbeidsprosjekt med Mental Helse Ungdom, Digimat, kurset vi frivillige i å holde digitale matlagingskurs for ungdommer med ulike psykiske helseutfordringer. De digitale gruppene fungerte bra i en pandemi-hverdag med lite mulighet til å treffes fysisk. 

Sjekk ut vår Youtube-kanal

For å markere Folkehelseuka 2022, vil Unge Kokker dele link til alle matlagingsvideoer tilknyttet Digimat-prosjektet på vår Youtube-kanal. Prosjektet ble gjennomført sammen med Mental helse Ungdom. Ta en titt og få inspirasjon til å lage sunne og næringsrike retter hjemme – som er bra både for kropp og sinn! Samle gjerne en liten gjeng og test oppskriftene sammen!
Link til matfilmenene her.