Unge Kokker på besøk hos Carpe Diem demenslandsby

Gjennom prosjektet, Måltidsglede og gylne øyeblikk, fikk vi i 2022 gleden av å besøke Carpe Diem demenslandsby i Bærum kommune. Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til mer måltidsglede, støtte til pårørende og aktivitet for personer med demens.

Måltidsglede og gylne øyeblikk

På Måltidsglede-samlinger møtes eldre og unge, pårørende, frivillige og personer med demens, praten flyter fritt og latteren sitter løst – samtidig som vi lager mat og spiser et godt felles måltid sammen til slutt. Samlingene har bragt mye glede i ni ulike kommuner i Norge. 

Felles matlaging får frem de gode, avslappede samtalene!

Hjemmekoselig stemning

Hos Carpe Diem demenslandsby fokuseres det på mulighetene til beboere og landsbyen skal oppleves som en forlengelse av livet hjemme – med et hjemlig preg. Beboerne her skal få leve livet sitt som før til tross for en demensdiagnose og stimuleres til å være i aktivitet inne som ute. Carpe Diem er en levende landsby med grønnsaks- og blomsterhager, grendehus med kafé – som også er åpent for nabolaget, butikker, pub, velværetilbud, helsetilbud, store utearealer og ulike klubber og aktivitetslokaler. Boligene er innredet ulikt, som i en vanlig by, og lite bærer preg av det man kanskje tenker på som en institusjon. Carpe Diem ønsker at måltidene hos dem skal oppleves kjente, hjemmekoselige og verdige for deres beboere med demens.  

Kursholder og folkehelserådgiver, Rune Sandø, var imponert over demenssenteret i Bærum.

Felles matlaging og god tid til måltidet

På Unge Kokkers kurs tilrettelegger vi for at alle får være med på matlagingen.

For noen fine dager og gylne øyeblikk det ble! Både ansatte, frivillige, pårørende, VGS-elever og beboere deltok på felles matlaging og felles måltid – med god tid til både å spise og prate. Fra Carpe Diem fikk vi hyggelige tilbakemeldinger; «Så koselig, lærerikt, trivelig og smakfullt for alle som deltok! Tusen takk til kokken Rune for fantastisk tålmodighet og for å dele sin kunnskap med oss! Takk også til pårørende, frivillige, aktivitørelevene og de ansatte som gjorde dette mulig!»

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet og er et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Vi gleder oss til mer samarbeid med Carpe Diem demenslandsby fremover.