Kompetanseheving for ansatte i barnevernsinstitusjoner

I anledning samarbeid med Frelsesarmeen. Skal i 2023 barnevernsansatte i områdene Oslo, Drammen, Trondheim og Stavanger få kompetansehevende kurs.

Fra venstre: Gita Aspen og Sissel Sæther

Målet for samarbeidet er at Unge Kokker skal bidra til at inntil 400 ansatte i Frelsesarmeens barneverninstitusjoner og beboere får muligheten til å øke sin kunnskap og kompetanse om kosthold, ernæring og praktisk matlaging.

Prosjektets skal bidra til motivasjon, kunnskap og ikke minst matglede! Økt kompetanse og rutiner hos ansatte som jobber i barneverninstitusjoner skal igjen føre til bedre tiltak. Prosjektet skal også øke barn og unges kunnskap og praktiske kunnskaper innen kosthold og ernæring og vise hvordan felles matlaging kan være en samlende, sosial og hyggelig aktivitet. 

Vi ser frem til en god blanding av digital opplæring og praktiske matkurs ved barnevernsinstitusjonene og gleder oss til å møte både ansatte og beboere.