Måltidsglede for personer med demens på institusjon.

I samarbeid med Carpe Diem demenslandsby

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. De fleste med demens flytter på institusjon og lever her mange år. Her har de behov for trygghet og gjenkjennelse i dagligdagse situasjoner, som ved måltidet, og rett til å bli behandlet med verdighet.

Ved Carpe Diem demenslandsby i Bærum kommune ser de nå behov for kompetanseheving innen ernæring, og praktiske og kulturelle ferdigheter innen matlaging hos ansatte som jobber med demente.

Carpe Diem demenslandsby

Dette forprosjektet skal bidra til både kompetanseheving og holdningsendring hos ansatte. Slik at man beveger seg bort fra et typisk måltid i institusjon og finner tilbake til måltidsgleden rundt matbordet.

I forbindelse med forprosjektet skal ansatte hos Carpe Diem demenslandsby gjennom et 10 ukers kompetanse og utviklingsprogram. Bestående av teori innen ernæring og matfag, etisk refleksjon, matkultur og praktisk øvelse gjennom matlaging sammen med beboere med demens.

Med dette forprosjektet ønsker vi å bidra til holdningsendring og endring i måltidspraksis på institusjon for personer med demens.
Måltidet skal være et sted for god mat og gode samtaler – også for syke personer på institusjon. Å dekke et fint bord, bruke ordentlig service og ta seg tid til måltidet skaper verdighet i hverdagen for den som er syk og deres pårørende.

Vi håper at vi kan inspirere andre institusjoner til å tenke nytt om mat og måltid og se
matlaging som en felles og inkluderende aktivitet for personer med demens, eldre og personer med annen type sykdom. På lengre sikt ser vi for oss å kunne gjennomføre kompetanseheving for andre sentre for demens.

Prosjektet støttes i sin helhet av Stiftelsen Dam og gjennomføres i samarbeid med Carpe Diem demenslandsby.