HEL-Ba-vern

Velkommen til kurset HEL-Ba-vern!

Hel-Ba-vern er et kompetansehevende kurs i ernæring for helsepersonell i barnevernsinstitusjoner.

PÃ¥ disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

Ved spørsmål, ta kontakt med mail@ungekokker.no

Lykke til!

HEL-KOST Covid verktøykasse

Velkommen til HEL-KOST Covid verktøykasse

På disse sidene finner dere 8 opplæringsvideoer til bruk for ansatte som jobber med personer med utviklingshemming i tilrettelagte boliger. Disse videoene skal være til hjelp med systematisk ernæringsarbeid og tar opp tema som ble gjennomgått på kurset HEL-KOST Covid, samt andre tema for fordypning.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med gita@ungekokker.no eller mail@ungekokker.no!

Lykke til!

HEL-KOST COVID

Velkommen til kurset HEL-KOST COVID

PÃ¥ disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

Ved spørsmål, ta kontakt med gita@ungekokker.no

Lykke til!

Smart mat – Folkehelse for alle – Høst 2021

Velkommen til kurset Smart mat – Folkehelse for alle!

PÃ¥ disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

Ved spørsmål, ta kontakt med kurs@ungekokker.no

Lykke til!

Smart mat – Folkehelse for alle – VÃ¥r 2021

Velkommen til kurset Smart mat – Folkehelse for alle!

PÃ¥ disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

Ved spørsmål, ta kontakt med kontakt@ungekokker.no

Lykke til!