Måltidglede for personer med demens på institusjon

Velkommen til kurs med Unge Kokker.

Måltidsglede for personer med demens på institusjon er et kompetansehevende kursprogram innen måltidglede, kosthold og ernæring for ansatte på Carpe Diem demenslandsbyen!

På disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

Ved sp√łrsm√•l, ta kontakt med oss p√• mail@ungekokker.no

Lykke til!

HEL-Ba-vern

Velkommen til kurset HEL-Ba-vern!

Hel-Ba-vern er et kompetansehevende kurs i ernæring for helsepersonell i barnevernsinstitusjoner.

På disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

F√łr du g√• i gang ber vi deg om √• fylle ut et kort anonymt sp√łrreskjema, om du ikke allerede har fylt ut det tilsendte skjema p√• forh√•nd. Link til sp√łrreunders√łkelsen eller scan QR koden.

Ved sp√łrsm√•l, ta kontakt med mail@ungekokker.no

Lykke til!

QR-kode til sp√łrreunders√łkelsen F√ėR oppstart av kurset!

HEL-KOST Covid verkt√łykasse

Velkommen til HEL-KOST Covid verkt√łykasse

På disse sidene finner dere 8 opplæringsvideoer til bruk for ansatte som jobber med personer med utviklingshemming i tilrettelagte boliger. Disse videoene skal være til hjelp med systematisk ernæringsarbeid og tar opp tema som ble gjennomgått på kurset HEL-KOST Covid, samt andre tema for fordypning.

Ved sp√łrsm√•l, ta gjerne kontakt med gita@ungekokker.no eller mail@ungekokker.no!

Lykke til!

HEL-KOST COVID

Velkommen til kurset HEL-KOST COVID

På disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

Ved sp√łrsm√•l, ta kontakt med gita@ungekokker.no

Lykke til!

Smart mat – Folkehelse for alle – H√łst 2021

Velkommen til kurset Smart mat – Folkehelse for alle!

På disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

Ved sp√łrsm√•l, ta kontakt med kurs@ungekokker.no

Lykke til!

Smart mat РFolkehelse for alle РVår 2021

Velkommen til kurset Smart mat – Folkehelse for alle!

På disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

Ved sp√łrsm√•l, ta kontakt med kontakt@ungekokker.no

Lykke til!