HEL-Ba-vern

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Velkommen til kurset HEL-Ba-vern!

Hel-Ba-vern er et kompetansehevende kurs i ernæring for helsepersonell i barnevernsinstitusjoner.

På disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

  • Trinn 1: Grunnleggende ernæring
  • Trinn 2: Teori – Vaneendring, motivasjon og veiledning
  • Trinn 5: Teori – Systematisk ernæringsarbeid

Ved spørsmål, ta kontakt med mail@ungekokker.no

Lykke til!