HEL-Ba-vern

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Velkommen til kurset HEL-Ba-vern!

Hel-Ba-vern er et kompetansehevende kurs i ernæring for helsepersonell i barnevernsinstitusjoner.

På disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

  • Modul 1: Grunnleggende ernæring
  • Modul 2: Vaneendring, motivasjon og veiledning
  • Modul 3: Systematisk ernæringsarbeid

Før du gå i gang ber vi deg om å fylle ut et kort anonymt spørreskjema, om du ikke allerede har fylt ut det tilsendte skjema på forhånd. Link til spørreundersøkelsen eller scan QR koden.

Ved spørsmål, ta kontakt med mail@ungekokker.no

Lykke til!

QR-kode til spørreundersøkelsen FØR oppstart av kurset!