HEL-KOST COVID

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kurs is currently closed

Velkommen til kurset HEL-KOST COVID

På disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

  • Digitalt forarbeid: Grunnleggende ernæring
  • Teori del 1
  • Teori del 2

Ved spørsmål, ta kontakt med gita@ungekokker.no

Lykke til!