Måltidglede for personer med demens på institusjon

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Velkommen til kurs med Unge Kokker.

Måltidsglede for personer med demens på institusjon er et kompetansehevende kursprogram innen måltidglede, kosthold og ernæring for ansatte på Carpe Diem demenslandsbyen!

På disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

  • Det gode måltidet
  • Grunnleggende ernæring
  • Tilrettelegging for måltidsglede hos hver beboer

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på mail@ungekokker.no

Lykke til!