Smart mat – Folkehelse for alle – Høst 2021

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kurs is currently closed

Velkommen til kurset Smart mat – Folkehelse for alle!

På disse sidene finner du teoridelen av kurset, som er tredelt:

  • Del 1: Grunnleggende ernæring (tilgjengelig 23. august)
  • Del 2: Systematisk ernæringsarbeid, vaneendring, motivasjon og veiledning (tilgjengelig 01. september)
  • Del 3: Vanlige ernæringsutfordringer og retten til selvbestemmelse (tilgjengelig 29. september)

Ved spørsmål, ta kontakt med kurs@ungekokker.no

Lykke til!