Kompetansesenter

Unge Kokker er et kurs og kompetansesenter med 12 års erfaring med å formidle matkunnskap og folkehelse i hele Norge. 

For barn, ungdom og voksne:
Vi har fokus på ungdomsmedvirkning og ung til ung. Og tilbyr kurs, foredrag og læringsmateriell til voksne som arbeider med barn og unge, til lærere innen mat- og helsefaget på ungdomsskolen, og til kantineansatte i videregående skole. Vi har flere opplæringsprogram for ungdom knyttet til sammenhengen mellom sunn mat og helse, skoleprestasjon, sykdomsforebyggelse og generelt energioverskudd. Samt opplæring i behandling, oppbevaring og lage mat med en spennende vri av overskuddsmat. Å bidra til reduksjon av matsvinn er viktig!

For helsepersonell og personer med utviklingshemming:
Vi tilbyr økt kunnskap til både personer med utviklingshemming, og for ansatte i tjenesten om systematisk ernæringsarbeid, hvor økt forståelse for et godt og variert kosthold er viktig. 
Kompentaseheving og gode implementeringsverktøy gjøres tilgjengelig, for personell som yter tjenester til personer med utviklingshemming.
Samt tilrettelagt matkurs for personer med utviklingshemming sammen med helsepersonell eller pårørende. 

Forskning og samfunnsendring:
I Unge Kokkers verden henger et sunt kosthold, en god helse og ivaretagelse av miljøet, tett sammen med smaksrik og spennende mat. Vi samarbeider med forskningsinstitusjoner knyttet til Norge Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, NTNU, dette gjelder særlig Regionalt senter for fedmeforskning ved universitetssykehuset St.Olav. Unge kokker er også involvert i strategiarbeidet for innovasjon i Helse Midt-Norge.