Ressurser og lenker

Her finner du lenker til en rekke ressurser som er relevant for ernæringsarbeidet. Dette er frivillig og ment som inspirasjon for deg som ønsker å fordype deg mer i temaet. Her kan du blant annet finne inspirasjon til økt fysisk aktivitet og fine plakater med frukt og grønt, samt faglige retningslinjer med mer.

På disse sidene finner du også nudingkort, menyer og oppskrifter fra Unge Kokker.

Del 3: Vanlige ernæringsutfordringer og retten til selvbestemmelse

Velkommen til teori del 2. Nå skal dere være godt i gang med kurset og ernæringsarbeidet i boligen/kommunen hvor du jobber. I denne delen av kurset skal vi snakke om noen vanlige ernæringsutfordringer, samt selvbestemmelse og retten til god helse. Teori del 2 består av fire videoer og du bør beregne minst 60 minutter.

Del 2: Systematisk ernæringsarbeid, vaneendring, motivasjon og veiledning

Her finner du videoene som hører til teori del 1.

Du bør beregne minst 45-60 minutter for denne delen av kurset.

Vi skal snakke om:

Del 1: Grunnleggende ernæring

Ressurser og lenker

Her finner du lenker til en rekke ressurser som er relevant for ernæringsarbeidet. Dette er frivillig og ment som inspirasjon for deg som ønsker å fordype deg mer i temaet. Her kan du blant annet finne inspirasjon til økt fysisk aktivitet og fine plakater med frukt og grønt, samt faglige retningslinjer med mer.

På disse sidene finner du også nudingkort, menyer og oppskrifter fra Unge Kokker.

Teori del 2

Velkommen til teori del 2. Nå skal dere være godt i gang med kurset og ernæringsarbeidet i boligen/kommunen hvor du jobber. I denne delen av kurset skal vi snakke om noen vanlige ernæringsutfordringer, samt selvbestemmelse og retten til god helse. Teori del 2 består av fire videoer og du bør beregne minst 60 minutter.

Teori del 1

Her finner du videoene som hører til teori del 1.

Du bør beregne minst 45-60 minutter for denne delen av kurset.

Vi skal snakke om:

Grunnleggende ernæring