Del 3: Vanlige ernæringsutfordringer og retten til selvbestemmelse