OFG

Unge kokker og Opplysningskontorene i landbruket og Norges sjømatråd samarbeider om å skape kunnskapsbaserte handlinger og holdninger blant ungdom til et bedre kosthold. Konkurransen Lag din egen lunsj er et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Konkurransen er digital og arrangeres årlig i perioden desember til mars og har som formål å engasjere ungdom på deres egne premisser rundt teamet kosthold.

For mer informasjon og påmelding: www.lagdinegenlunsj.no/start