Prospera

Prospera er et nettverk som består av pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Prospera verdsetter det viktige arbeidet Unge Kokker gjør for unge, et sundt kosthold og folkehelsen. Våren 2018 gjennomførte Prospera i samarbeid med Gjensidigestiftelsen derfor et prosjekt slik at Unge Kokker kan nå sine viktige mål. 5 dyktige mennesker fra næringslivet i Trondheim donerte sin kompetanse, tid og erfaring innen kommunikasjon. Slik utarbeidet de forslag til Unge Kokkers profileringsarbeid. Unge Kokker engasjerte de fem så sterkt at de nesten ikke klarte å stoppe da prosjektet var over…

Pro bono-konsulentene stiller på fritiden sin kompetanse til rådighet for sosiale entreprenører og veldedige organisasjoner gjennom gratis konsulenttjenester. Prospera kaller det “kompetansebasert frivillighet”.
På denne måten får hjelpeorganisasjonene gratis hjelp til høyt prisede tjenester, som for eksempel strategisk rådgiving, markedsføring, fundraising, regnskap, forretningsplaner, nettside utvikling og andre områder som er kritiske for at de skal få ideene sine satt ut i livet og hjulpet flere mennesker.

prosperastiftelsen.no