Andre vanlige ernæringsutfordringer Copy Copy

I denne videoen snakker vi om underernæring og noen andre vanlige ernæringsutfordringer: forstoppelse, dysfagi, allergi og intoleranser. Det er også en kort innføring i vanlige utfordringer ved Downs syndrom, Prader-Willis syndrom, cerebral parese, autismespekterforstyrrelse, PKU og ketogen diett.

Tema overvekt, overspising og vektreduksjon finner du i en annen video.

Videoen varer i cirka 16 minutter.