Handlingsplan Copy Copy

Når teori del 1 er gjennomført og vi møtes på Zoom skal dere begynne på en handlingsplan for deres bolig. Dette skal vi snakke mer om når vi møtes, men før det kan du gjerne laste ned eksempel på handlingsplan her: